Kontakty firmy Vodos s.r.o. Kolín pro hlášení závad a poruch:

pro Kostelecko: 321 967 036

veškeré poruchy: 603 557 184 a 777 145 121