Informace o lokalitách dotčených odstávkami jsou k dispozici (nejdříve 15 dní před termínem) na webové adrese: http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-obce/odstavky.html