Stavba vodovodu a kanalizace v ulici K Pařezu, Na Bělidle, Pod Obcí a Jevanská je stále v přípravách.

Ve středu 29. 3. otevíráme obálky účastníků veřejné zakázky na dodavatele stavby. Pokud vše proběhne bez komplikací, bude dále následovat proces uzavření smlouvy o dílo mezi obcí a dodavatelem stavby, poté ještě vydání konečného rozhodnutí o dotaci (kterou již máme přislíbenou) a stavba může začít. Prakticky taková situace může nastat v nejlepším případě nejdříve zhruba za měsíc a bude jistě záležet na aktuální kapacitě a časových možnostech vítězné firmy z výběrového řízení. O způsobu realizace konkrétních přípojek na nové řady budou žadatelé včas informováni v průběhu stavby.

 

Jan Pelikán

starosta obce