od 3. 4. 2017

V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí budovy školy a Obecního úřadu dojde k dočasnému přemístění Obecního úřadu z č. p. 57 do č. p. 10, a to do prostoru zadního traktu hotelu Praha na návsi, naproti prodejně potravin.

Obecní úřad bude fungovat ve stejných úředních hodinách, přijímat platby a vyřizovat všechny agendy.

Telefonní linky budou přesunuty také do č. p. 10.

Přístup do stavebního archívu bude po dobu rekonstrukce omezen.

Sběrné místo (tříděný odpad a bioodpad) bude přesunuto do dvora č. p. 1 a bude fungovat ve stejných hodinách jako doposud.

Pondělí: 7.00 – 10.00 a středa: 16.00 – 19.00.

Nádoba na elektroodpad bude rovněž umístěna v prostoru dvora č. p. 1. Jarní sbírka pro Diakonii Broumov bude přesunuta na podzimní termín.

 

Knihovna – informace o fungování knihovny bude zveřejněna v nejbližší době.

 

Věříme, že toto opatření přijmete s pochopením.

Obecní úřad Vyžlovka