Upozornění

Sběrné místo bude nově zřízeno na dvoře objektu č. p. 1 Na Návsi od 24. 4.2017.

Dne 29. 4.2017 v sobotu bude otevřeno

sběrné místo na dvoře č. p. 1 Na Návsi 

od 8.00 do 12.00 hodin.

Občané mohou odložit tříděný odpad, bioodpad a také bude přistaven velkoobjemový kontejner, kde lze odložit matrace, nábytek apod., nelze stavební odpad, suť.

Ve stejném čase bude otevřen obecní úřad, dočasně umístěný v č. p. 10 Na Návsi-zadní trakt hotelu Praha naproti prodejně potravin.

Lze hradit poplatky hotově či platební kartou, bude fungovat služba CzechPoint-výpisy z registrů a ověřování.

OÚ Vyžlovka