Vážení občané,

nebezpečný odpad, pro který je svozovým kalendářem určen termín 15. května 2017, můžete odkládat v sobotu, tj. 13. května 2017 v prostorách dvora na návsi číslo popisné 1, pod dohledem obsluhy v době od 8:00 h – do 12:00.

Ing. Jan Pelikán, Ph.D.

starosta obce Vyžlovka