Dne 10. 6.2017 bude otevřeno sběrné místo na návsi v čísle popisném 1 od 8.00 do 12.00 hodin.

Kromě tříděného odpadu lze odložit pneu osobní a bez disků.

 

OÚ Vyžlovka