V současné době má obec Vyžlovka novou kontaktní e-mailovou adresu:

info@vyzlovka.cz

OÚ Vyžlovka