Zastupitelstvo obce Vyžlovka vás zve na setkání zastupitelů obce s občany dne 23.6.2017 od 19.00 hodin v sále Hotelu Praha

 

OU Vyžlovka