Dovolená

21. 7. 2017-28. 7.2017

V tomto termínu nebudou vyřizovány tyto agendy: ověřování, evidence obyvatel, agenda hřbitova, CzechPoint, pokladna.

Poplatky v tomto termínu lze hradit pouze platební kartou, nebo převodem na účet.

OÚ Vyžlovka