Zastupitelé obce Vyžlovka
zvou občany dne
8. 12.2017 od 19:00 hodin
na společné setkání
do Hotelu Praha.