Ceny za svoz odpadů se upravují a dochází ke změně, pytlový sběr separovaného odpadu končí 31. 1. 2018 – viz tabulka.

Cena za stočné se zvyšuje o 20% – viz dále.

Cena za vodné se zvyšuje o 4,99 % – viz odkaz.

 

Pokyny pro platbu přes účet:

č.ú.KB Kolín: 6722151/0100
v. s. dle druhu platby

Poplatek za komunální odpad:

Cena dle zvoleného svozu (uvedeno na informaci o svozu – viz odkaz)
v. s. 1337+ číslo domu
(př.: č. p. 35, v. s. 133735,č. ev. 035,v. s. 1337035)

Poplatek ze psa:

50,- Kč za každého dalšího 75,- Kč
v. s.1341+obdobný postup, jak je uvedeno výše

Stočné:

92,- Kč + 15% DPH na osobu a měsíc u trvale hlášených a trvale užívajících obyvatel (za celý rok je to 1270,- Kč na osobu)
v. s.2321+ obdobný postup, jak je uvedeno výše

Bioodpad:

cena za svoz nádoba 240 l 850,- Kč    
v. s.3723+ obdobný postup jak je uvedeno výše

Platba přes účet a platební kartou na úřadě je upřednostňována.

za OÚ ve Vyžlovce
Eva Pačesová
účetní