První svoz bio proběhne 3. 4.2018 v úterý a poté každé sudé
úterý v měsíci až do 27. 11.2018.

Platbu za svoz je nutné uhradit nejpozději do 28. 3.2018,
lze hradit převodem č.ú. : 6722151/0100, v.s. 3723+ číslo
domu a částka 850,- Kč, nebo hotově či platební kartou na
obecním úřadě.

OÚ Vyžlovka