Upozornění

Dne 16. 6.2018 bude otevřeno sběrné místo
na návsi v čísle popisném 1
od 8.00 do 12.00 hodin.
Kromě tříděného odpadu lze odložit pneu
osobní a bez disků.

OÚ Vyžlovka