Tašky na separovaný odpad jsou již k dispozici na obecním úřadě, cena 50,- Kč za sadu.