Byl schválen nový Řád veřejného pohřebiště ve Vyžlovce

k nahlédnutí zde: odkaz (bod 6)

případně přímo pod tímto odkazem