Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém jednání dne 27. srpna 2018 schválilo projekt středočeského jízdného pro žáky, studenty a seniory nad 65 let, který umožní, aby jim zbylé náklady spojené s dojížděním uhradil Středočeský kraj.
Studující základních a středních škol včetně učilišť a senioři nad 65 let budou mít od 1. září 2018 možnost zapojit se do Projektu středočeského jízdného pro žáky, studenty a seniory, které se vztahuje na studenty základních, středních škol a učilišť na celou dobu jejich školní docházky a pro seniory nad 65 let.

Základní podmínky proplacení seniorům:

 • Trvalé bydliště na území Středočeského kraje
 • Věk nad 65 let
 • Využití autobusů a železnice Pražské integrované dopravy, autobusů Středočeské integrované dopravy, regionální železnice a příměstské autobusové dopravy
 • Využívání pouze čtvrtletního a ročního kupónu u integrované dopravy, u příměstské autobusové dopravy budou proplaceny jízdenky

Jak postupovat?

 • Žáci, studenti a učni zasílají žádosti elektronicky
 • Senioři zasílají žádost elektronicky nebo písemně
 • Formuláře budou k dispozici na internetových stránkách Středočeského kraje a na www.stredoceskejizdne.cz od pondělí 3. září 2018
 • Vyplněný formulář je nutné odeslat do 31 dnů od počáteční platnosti kupónu
 • K vyplněnému formuláři přiložit naskenovaný doklad o zakoupení kupónu
 • Po vyřízení žádosti bude příslušná částka proplacena na bankovní účet uvedený v žádosti
 • Bližší informace budou k dispozici u jednotlivých žádostí do projektu

 

Informační linka 257 280 844 od 3. 9. 2018 (po – pá 8 – 14 hod)