Vážení občané,

 

v sobotu, tj. 8. 9. 2018 od 8-12 hodin bude otevřeno sběrné místo ve dvoře na návsi číslo popisné 1, kde můžete odkládat pod dohledem obsluhy: papír, plasty, sklo, bioodpad, elektro (kromě bojlerů), kovy, hliník a nebezpečný odpad: barvy, laky, motorové oleje, zásady, léky, pesticidy, rozpouštědla apod. Ne eternit!!

 

OÚ Vyžlovka