Žádáme občany, kteří dosud neoznámili úřadu velikost (120l/240l) a druh nádoby (kov/plast) na svoz komunálního odpadu, ať tak učiní neprodleně.
V opačném případě si budou náklady na čipování popelnic hradit sami.

Děkujeme OÚ Vyžlovka.