Upozornění na ceny služeb a poplatků v r. 2019

1) Ceny za svoz odpadů se upravují a dochází ke změně – odkaz tabulka.

2) Cena za stočné se zvyšuje o 6,3%.

Zastupitelstvo obce Vyžlovka schválilo na svém zasedání dne 28. 11.2018 platnou cenu za stočné od 1. 1.2019:
1174,- + 15% DPH na osobu a rok u trvale hlášených a trvale užívajících obyvatel, za celý rok je to tedy 1.350,-Kč.
U osob užívajících objekt rekreačně je to polovina částky- 675,- Kč.
U podnikatelských subjektů (restaurace apod.) je cena 27,- Kč za metr³+15% DPH.

3) Cena za vodné se zvyšuje o 19,1 % – odkaz návrh ceny vodného 2019.

Podrobnosti k úhradě poplatků naleznete na stránce: Poplatky / bankovní spojení

Další informace a svozech a cenách svozů odpadů a bioodpadu potom na příslušných stránkách:

Svoz tříděného odpadu a Bioodpad