Vážení občané,

v pondělí 4. 2.2019 bude zahájena výstavba kanalizace v ulici Sportovní.

V průběhu stavby bude docházet k přechodným dopravním omezením na související místní komunikaci. Stavba bude postupně probíhat v úsecích, které budou v průběhu jednoho dne dokončovány do zasypaného stavu, aby nevznikala dlouhodobější omezení v dopravní obslužnosti.

Ve věci přípravy Vašich kanalizačních přípojek budete v průběhu stavby kontaktováni stavbyvedoucím a projektanty.

Dbejte prosím v době výstavby zvýšené opatrnosti.

Omlouváme se za přechodné komplikace způsobené stavbou, děkujeme za pochopení a za spolupráci.

OÚ Vyžlovka