V tomto období nebude možné svážet fekálie na vyžlovskou ČOV z důvodů probíhající intenzifikace ČOV.

Prosím obracejte se na p. Zimu tel.: 603836134 nebo na p. Rychtu tel.: 604414916.

 

Děkujeme za pochopení.

OÚ Vyžlovka