Zastupitelstvo obce Vyžlovka zve občany na společné setkání

dne 17.5.2019 od 19.00 hodin

v Hotelu Praha na návsi.

Ing. J. Pelikán Ph.D.
starosta obce