Probíhá rekonstrukce chodníku mezi ulicí Na Poštolce a návsí obce. Průchod omezen.

Děkujeme za pochopení

Obec Vyžlovka