Informace k čipování popelnic

Další kolo proběhne 23. září.
Je potřeba ponechat nádoby, které jsou neočipované, celý den před vaší nemovitostí.
Nádoby označte číslem popisným, či evidenčním, ke kterému patří.
Nevhodné nádoby těch, kterých se to týká, je třeba do té doby vyměnit.

OÚ Vyžlovka