About 4works

This author has not yet filled in any details.
So far 4works has created 39 blog entries.

Informace o stavbě vodovodu a kanalizace

Stavba vodovodu a kanalizace v ulici K Pařezu, Na Bělidle, Pod Obcí a Jevanská je stále v přípravách. Ve středu 29. 3. otevíráme obálky účastníků veřejné zakázky na dodavatele stavby. Pokud vše proběhne bez komplikací, bude dále následovat proces uzavření smlouvy o dílo mezi obcí a dodavatelem stavby, poté ještě vydání konečného rozhodnutí o dotaci [...]

30. března 2017|Obecní úřad|

Oznámení o dočasné změně sídla obecního úřadu

od 3. 4. 2017 V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí budovy školy a Obecního úřadu dojde k dočasnému přemístění Obecního úřadu z č. p. 57 do č. p. 10, a to do prostoru zadního traktu hotelu Praha na návsi, naproti prodejně potravin. Obecní úřad bude fungovat ve stejných úředních hodinách, přijímat platby a vyřizovat všechny agendy. Telefonní linky budou [...]

30. března 2017|Obecní úřad|

Zřícenina hradu Zlenice

Přesné založení hradu Zlenice, lidově též zvaného Hláska, je dosud zahaleno tajemstvím. Hrad byl postaven zřejmě někdy na počátku 14. století a v 15. století byl dobyt a zničen. [1] Zřícenina je udržována díky členům Sdružení Zlenice a Klubu přátel hradu Zlenice. Na hradě se konají také nepravidelné akce zaměřené na historii tohoto místa. [...]

20. března 2017|Turistické cíle do 20 km|

Sázava – klášter a město

Město ležící v Benešovské pahorkatině na řece Sázavě. V roce 1032 byl na ostrohu nad řekou založen klášter s orientací na slovanskou liturgii. V sousedství kláštera vzniklo již ve 13. století na druhém břehu řeky předklášterní městečko s farním kostelem sv. Martina. V klášteře, později přestavěném na zámek, můžeme navštívit expozici Doba Velké Moravy [...]

20. března 2017|Turistické cíle do 20 km|

Stříbrná Skalice

Ač od Vyžlovky poměrně daleko, přírodou a historií (černokostelecko) blízké městečko nacházející se v údolí Jevanského potoka u ústí do řeky Sázavy. Okolí připomíná spíše podhorské oblasti a láká zejména cyklisty, řeka a nedaleký rybník Hruškov zase rybáře. Historie a popis okolí Jako u mnoha jiných měst, dobu založení Stříbrné Skalice přesně neznáme. Prvními doloženými [...]

20. března 2017|Turistické cíle do 20 km|

Říčansko

Říčany Staré městečko, založené původně na solné stezce z Hallstadtu do Prahy. Výrazněji se však městečko projevuje až ve 13.-14. století, kdy zde stál hrad, jehož zřícenina stojí nad rybníkem pod náměstím. Najdeme zde zbarokizovaný kostel sv. Petra a Pavla, Mariánský sloup z roku 1699 a klasicizující radnice z roku 1864 se znakem Říčan [...]

20. března 2017|Turistické cíle do 20 km|

Hrusice – Ladův kraj

Hrusice Ves byla založena na počátku 13. století; nejvýznamnější památka je kostel sv. Václava, postavený někdy před rokem 1200. Jeho nejzajímavější částí je gotický portál z červeného kosteleckého permského pískovce, vytvořený sázavskými mnichy. Ve vsi se narodil a žil malíř Josef Lada; velká část krajiny i míst, které zde maloval, však zanikla ignorantskou stavbou [...]

20. března 2017|Turistické cíle do 20 km|

Hvězdárna Ondřejov

Ondřejovská hvězdárna stojí na kopci Žalov nad obcí Ondřejov již více než sto let a patří k nejdůležitějším vědeckým pracovištím ve svém oboru v Evropě. Zabývá se pozorováním Slunce a dalších hvězd, meziplanetární hmoty či vysokoenergetických objektů ve vesmíru. Celý rozsáhlý areál je upraven jako park se vzácnými stromy a řadou moderních plastik. Do [...]

20. března 2017|Turistické cíle do 20 km|

Zaniklá osada Ve Spáleném

Nejrozsáhlejší zaniklá raně středověká osada na Černokostelecku, zkoumaná na počátku 20. století J. L. Píčem, který zde prokopal několik objektů, jeden objekt odkryl černokostelecký muzejní spolek v roce 1934. Výběr z keramických nálezů, který je uložen v Národním muzeu v Praze a v muzeu v Kostelci nad Černými lesy, lze datovat do 13. – 14. století [1]. Soustavný povrchový průzkum začal na lokalitě uskutečňovat [...]

20. března 2017|Turistické cíle do 10 km|

Lažany – zaniklá ves (tvrz)

První zpráva o vsi pochází z roku 1358 a pojednává o sporu rytíře Bohunka Hájka z Chrástu s cisterciáky z Klášterní Skalice o hranice vsi Štíhlic, dvora Lažan, řečeného také Nový Dvůr, a lesa na Kozím hřbetě s horou Hradištěm, dnes označované jako Staré či Pusté Zámky. Po Bohuňkově smrti udělil v roce 1360 král Karel IV. chrástský statek dědičně v léno jeho synu Litoldu Hájkovi [...]

20. března 2017|Turistické cíle do 10 km|