Upozornění

Dne 10. 6.2017 bude otevřeno sběrné místo na návsi v čísle popisném 1 od 8.00 do 12.00 hodin. Kromě tříděného odpadu lze odložit pneu osobní a bez disků.   OÚ Vyžlovka

7. června 2017|Obecní úřad|

Upozornění

Upozornění Úřední hodiny v pondělí 5. 6.2017 jsou z provozních důvodů zrušeny. Děkujeme za pochopení. OÚ Vyžlovka

2. června 2017|Obecní úřad|

Svoz pneu

Upozornění Dne 10. 6.2017 bude otevřeno sběrné místo na návsi v čísle popisném 1 od 8.00 do 12.00 hodin. Kromě tříděného odpadu lze odložit pneu osobní a bez disků. OÚ Vyžlovka

31. května 2017|Obecní úřad|

Upozornění

Žádáme občany, aby nenapouštěli bazény z veřejného vodovodu. Hrozí výpadek dodávky pitné vody v obci. Děkujeme OÚ Vyžlovka

29. května 2017|Obecní úřad|

Nebezpečný odpad

Vážení občané, nebezpečný odpad, pro který je svozovým kalendářem určen termín 15. května 2017, můžete odkládat v sobotu, tj. 13. května 2017 v prostorách dvora na návsi číslo popisné 1, pod dohledem obsluhy v době od 8:00 h – do 12:00. Ing. Jan Pelikán, Ph.D. starosta obce Vyžlovka

10. května 2017|Obecní úřad|

Otevření úřadu a sběrné místo

Upozornění Sběrné místo bude nově zřízeno na dvoře objektu č. p. 1 Na Návsi od 24. 4.2017. Dne 29. 4.2017 v sobotu bude otevřeno sběrné místo na dvoře č. p. 1 Na Návsi  od 8.00 do 12.00 hodin. Občané mohou odložit tříděný odpad, bioodpad a také bude přistaven velkoobjemový kontejner, kde lze odložit matrace, nábytek apod., [...]

20. dubna 2017|Obecní úřad|