Nebezpečný odpad

Vážení občané, nebezpečný odpad, pro který je svozovým kalendářem určen termín 15. května 2017, můžete odkládat v sobotu, tj. 13. května 2017 v prostorách dvora na návsi číslo popisné 1, pod dohledem obsluhy v době od 8:00 h – do 12:00. Ing. Jan Pelikán, Ph.D. starosta obce Vyžlovka

10. května 2017|Obecní úřad|

Otevření úřadu a sběrné místo

Upozornění Sběrné místo bude nově zřízeno na dvoře objektu č. p. 1 Na Návsi od 24. 4.2017. Dne 29. 4.2017 v sobotu bude otevřeno sběrné místo na dvoře č. p. 1 Na Návsi  od 8.00 do 12.00 hodin. Občané mohou odložit tříděný odpad, bioodpad a také bude přistaven velkoobjemový kontejner, kde lze odložit matrace, nábytek apod., [...]

20. dubna 2017|Obecní úřad|

Uzavření úřadu kvůli stěhování

Z důvodů stěhování bude úřad uzavřen v pátek 31. 3.2017 a v pondělí 3. 4.2017. Od 4. 4.2017 bude dočasně umístěn na adrese Na Návsi č. p. 10 -zadní trakt hotelu Praha naproti prodejně potravin. Děkujeme za pochopení.

31. března 2017|Obecní úřad|

Svoz bioodpadu

Svoz bioodpadu bude probíhat každý čtvrtek v lichém týdnu. První svoz se uskuteční 13.04.2017 - do 07.12.2017 Upozorňujeme, že v případě poklesu teploty pod nula stupňu, nebude proveden svoz, z důvodu možného poškození nádob - zmrzlý odpad nelze vyklopit. Svážet se budou pouze nádoby s řádně vylepenou známkou na rok 2017 - pokud možno i [...]

30. března 2017|Obecní úřad|

Informace o stavbě vodovodu a kanalizace

Stavba vodovodu a kanalizace v ulici K Pařezu, Na Bělidle, Pod Obcí a Jevanská je stále v přípravách. Ve středu 29. 3. otevíráme obálky účastníků veřejné zakázky na dodavatele stavby. Pokud vše proběhne bez komplikací, bude dále následovat proces uzavření smlouvy o dílo mezi obcí a dodavatelem stavby, poté ještě vydání konečného rozhodnutí o dotaci [...]

30. března 2017|Obecní úřad|

Oznámení o dočasné změně sídla obecního úřadu

od 3. 4. 2017 V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí budovy školy a Obecního úřadu dojde k dočasnému přemístění Obecního úřadu z č. p. 57 do č. p. 10, a to do prostoru zadního traktu hotelu Praha na návsi, naproti prodejně potravin. Obecní úřad bude fungovat ve stejných úředních hodinách, přijímat platby a vyřizovat všechny agendy. Telefonní linky budou [...]

30. března 2017|Obecní úřad|