Veřejné zakázky

Při zadávání veřejných zakázek bude obec Vyžlovka dodržovat následující vnitřní směrnici – viz odkaz.

Veřejná zakázka Stav
Vyžlovka – sportovní kabiny se zázemím

Podklady: Vyžlovka-SKV-kabiny-výzva.pdf

Zobrazit přílohy 

Vyhodnocení nabídek 

Provádění
Zpracování zadávací dokumentace „Vodovod a kanalizace Vyžlovka“

Podklady: Vyžlovka-zadávací-dok-výzva.pdf

Zobrazit přílohy 

Vyhodnocení nabídek 

Provádění
Zpracování územního plánu obce Vyžlovka

Podklady: Zadání ÚP Vyžlovka.pdf, upřesňující informace a upřes. info. 2

Zobrazit přílohy 

Vyhodnocení nabídek 

Provádění
Vyžlovka – chodník v ulici Pražská a chodník s oplocením v ulici Jevanská

Podklady: Vyžlovka-dok.Ch_Výzva

Zobrazit přílohy 

Vyhodnocení nabídek 

Provádění
Snížení spotřeby energie soustavy VO v obci Vyžlovka

Podklady: Doplňující údaje pro světelně – technické výpočty VO

Zobrazit přílohy 

Vyhodnocení nabídek 

Zrušena usnesením
Vyžlovka – dokončení kanalizace včetně intenzifikace ČOV

Podklady: dokončení kanalizace a intenzifikace ČOV

Zobrazit přílohy 

Vyhodnocení nabídek 

Provádění
Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR) stavby a podání žádosti o dotaci v aktuálních výzvách souvisejících dotačních titulů – „Vyžlovka – dokončení kanalizace“

Zobrazit přílohy 

Vyhodnocení nabídek 

Provádění