Vážení občané,

stavba kanalizace v obecní části Březinky je nyní ve fázi budování hlavních uličních řadů. Plánovaný termín dokončení stavebních prací je listopad 2019. Pro vybudování jednotlivých přípojek Vašich nemovitostí je nyní třeba nechat zpracovat projektové dokumentace přípojek, zajistit jejich projednání na stavebním úřadě za účelem vydání příslušných územních souhlasů na tyto přípojky. Obec nabízí občanům možnost zajištění přípravy projektové dokumentace přípojky a podání žádosti o vydání územního souhlasu příslušnému stavebnímu úřadu za cenu 3100,- Kč bez DPH za každou přípojku prostřednictvím společnosti KFJ s.r.o.. Obec zajišťuje a hradí realizaci přípojky na veřejné části až na hranici soukromého pozemku, tato část přípojky zahrnuje i revizní šachtu. Realizaci části přípojky na soukromém pozemku si zajišťuje a hradí žadatel o přípojku. Obec Vyžlovka vybírá za připojení nemovitosti na kanalizaci od žadatelů částku 15 000,- Kč za každou přípojku, jako příspěvek na rozvoj vodohospodářské infrastruktury v obci. Tento příspěvek ve stejné výši je obcí systematicky vybírán již od doby vzniku prvních kanalizačních přípojek v obci Vyžlovka. V případě tlakové kanalizace (ulice Pod Strání) je tento příspěvek z důvodu výrazně vyšších investičních nákladů na realizaci přípojky redukován na částku 5 000,- Kč.

Obec Vyžlovka tímto vyzývá žadatele o přípojky k možnosti uzavření smlouvy za účelem vytvoření projektové dokumentace přípojky a podání žádosti o vydání územního souhlasu na stavební úřad. Smlouvu je možné vyplnit a uzavřít v úředních hodinách na obecním úřadě Vyžlovka. Po uzavření smlouvy a uhrazení poplatku budou žadatelé kontaktováni projektantem ze společnosti KFJ s.r.o., který po dohodě s žadatelem zpracuje individuální projektovou dokumentaci přípojky podle konkrétní situace a požadavků žadatele.

Děkujeme za spolupráci OÚ Vyžlovka