Spolupráce s Domovem seniorů Hačka se sídlem v Olešce.
(Zřizovatelem je Středočeský kraj) 

Domov seniorů v Olešce je pro obec Vyžlovka nejbližší zařízení takového typu. V minulosti, ale i v současnosti zde našlo svůj „druhý domov“ mnoho obyvatel Vyžlovky. To byl také důvod oslovit vedení domova a nabídnout spolupráci. Možností je samozřejmě mnoho. Nejbližší se nabízí v době blížícího se adventu.
Zorganizovali jsme akci strom splněných přání.
Budu konkrétní. Obyvatelé domova vysloví přání jmenovitě, a ten, kdo si přání vyzvedne, jim ho splní, tzn. že dárek obstará. Seznam přání přikládáme, můžete se přihlásit i e-mailem, telefonicky, nebo přijít na obecní úřad. Seznam bude k dispozici i na adventních dílnách 24.11.
Vše zprostředkuje obec, která dárky domovu předá.
Myslím, že velká většina bude schopna toto učinit. Každý z nás jednou zestárne, a co ve stáří chybí? Určitě pozornost, čas. Času máme všichni málo, ale alespoň jednou v roce ho můžeme trochu věnovat. Tím, že si dáme práci s výběrem dárku a jeho odevzdáním. Bude nás hřát dobrý pocit za způsobenou radost.

SEZNAM PŘÁNÍ

Domov seniorů v Olešce děkuje a přeje pěkné svátky vánoční.

-EP-