Pokladna bude je otevřena od 02.01.2020.

Poplatky za svoz komunálního odpadu, bioodpadu a poplatek ze psů zůstávají beze změny a jejich splatnost se také nemění.

Stočné a vodné budou občané hradit novému provozovateli, kterým budou kontaktováni. Ceny budou v obdobné výši jako v roce 2019.

 

Pokyny pro platbu přes účet:

č. ú.: KB Kolín: 6722151/0100

VS dle druhu platby

 

Poplatek za komunální odpad:

cena dle zvoleného svozu (uvedeno na informaci o svozu)

VS: 1337+ číslo domu

(př.: č.p. 35, VS: 133735,č. ev. 035, VS: 1337035)

 

Poplatek ze psa:

50,- Kč za každého dalšího 75,- Kč

VS: 1341+ obdobný postup, jak je uvedeno výše

 

Bioodpad:

cena za svoz nádoba 240l – 550,- Kč

VS: 3723+ obdobný postup, jak je uvedeno výše

 

Platba přes účet a platební kartou na úřadě je upřednostňována.