Na základě usnesení vlády ČR se nedoporučuje
osobám starším 70 let opouštět domovy. V případě
potřeby pomoci zajištění základních životních potřeb
(léky, nákup) se můžou tyto osoby z Vyžlovky obrátit
na obecní úřad tel.:607 009 603, 724 062 059.

 

INFORMACE

ordinace praktické lékařky MUDr. Ivany Řehákové
v souvislosti s opatřeními proti šíření onemocnění

Vzhledem k nařízení karantény MUDr. Ivany
Řehákové je na základě dohody s Krajskou
hygienickou stanicí Středočeského kraje možná
ordinace pro pacienty počínaje pondělím 16.3.2020
pouze prostřednictvím telefonu.  Osobní kontakt

s pacienty je vyloučen.

Telefonický kontakt s lékařkou je možný na

tel. č.  321 697 374 takto:
Pondělí  – 13:00 – 16:00 hod.

Úterý, středa, čtvrtek a pátek  –   8:00 – 11:00 hod.

Toto opatření platí až do odvolání.