Plánované kolaudační řízení kanalizace
v Březinkách bylo ze strany vodoprávního
úřadu v Říčanech odloženo z důvodu jejich karantény.

Další jednání o kolaudaci je přislíbeno za dva týdny.

Budeme dále informovat.