IROP lepsi rozliseni

Projekt Výstavba chodníků v ulici Pražská, Vyžlovka je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:
Projekt řeší výstavbu nových chodníků v ulici Pražská v obci Vyžlovka podél komunikace I/2 včetně
veřejného osvětlení.

Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy.

Výsledky projektu:
Výstupem projektu bude bezbariérový chodník, nové veřejné osvětlení, 1 přechod pro chodce, 1
místo pro přecházení. Okolí chodníků bude ozeleněno výsevem trávníků a bude vysázeno 8 nových
stromů. Realizací projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti dopravy, zejména chodců.