Od 01.05.2020 do 31.07.2020

se omezuje užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Vyžlovka (katastrální území Vyžlovka) spočívající v zákazu zalévání zahrádek, mytí aut (mimo myčky), napouštění bazénů, v údržbě (kropení, mytí) veřejných i soukromých ploch, komunikací a zeleně apod.

Plné znění vyhlášky a odůvodnění rozhodnutí najdete v dokumentu pod tímto odkazem.