Nový provozovatel vodovodu a kanalizace v obci Vyžlovka firma ENERGIE AG Kolín a.s. v těchto dnech rozesílá faktury za odběr vody a za stočné.

Cena za 1 m3 vody je 46,59 Kč.

Stočné je i nadále hrazeno podle počtu osob.

Pro 1 obyvatele, který trvale a celoročně užívá nemovitost je cena: 1341,- Kč.

Pro 1 obyvatele využívajícího rekreační objekt po dobu 6 měsíců v roce je cena: 670,50,- Kč.

OÚ Vyžlovka

 

vodne_stocne_2020