Vážení občané,

na základě vydaného kolaudačního souhlasu na novou obecní splaškovou kanalizaci v obecní části Březinky, je již možné realizovat připojování nemovitostí na tuto kanalizaci za splnění následujících předpokladů:

  1. Připojení lze realizovat na základě územního souhlasu vydaného stavebním úřadem v Kostelci nad Černými lesy. Územní souhlas pro přípojky, jejichž projednání organizoval OÚ Vyžlovka, je uložen na obecním úřadě.
  2. Provedení přípojky musí být v souladu s vlastní projektovou dokumentací pro konkrétní přípojku projednanou stavebním úřadem. Projednaná projektová dokumentace je opatřena razítkem stavebního úřadu.
  3. Odvádění dešťových vod do splaškové kanalizace je přísně zakázáno!
  4. Přečerpávání odpadních vod ze stávajících septiků a žump do kanalizace je přísně zakázáno!
  5. Neprodleně po připojení nemovitosti na kanalizaci je nutné kontaktovat provozovatele – společnost Energie AG Kolín a.s.:
  • Zasláním stručné fotodokumentace stavebního provedení přípojky nemovitosti na soukromé části na e-mail: pavel.konyvka@energiekolin.cz s uvedením jména majitele přípojky a adresy místa připojení a v případě přípojky tlakovou kanalizací zde požádat o zajištění otevření potrubí
  • A dále informovat referentku paní Gužíkovou tel: 321 737 196, mobil: 702 256 421 nebo prostřednictvím e-mailu: gabriela.guzikova@energiekolin.cz ve věci uzavření odběratelské smlouvy a data zahájení vypouštění odpadních vod.

Občané, kteří ještě nevyplnili podklady k uzavření smlouvy, musí tak učinit a vyplněné podklady zaslat na oba, zdůrazňujeme oba výše uvedené e-maily.

Formuláře pro vyplnění podkladů jsou umístěny na OÚ Vyžlovka a na webových stránkách-odkaz-úřední deska-poplatky, a lze je vyžádat i elektronicky na adrese info@vyzlovka.cz.

V případě vzniklých potíží kontaktujete OÚ Vyžlovka.

OÚ Vyžlovka