Obec Vyžlovka uzavřela Smlouvu o zajištění prací na veřejném pohřebišti Vyžlovka s Pohřební službou Jan Žížala. Dle zákona o
pohřebnictví nelze provádět výkopové, či jiné práce na hřbitově bez odborného dohledu a bez souhlasu provozovatele (obec Vyžlovka).

Smlouva je k nahlédnutí pod tímto odkazem.

Děkujeme

Obecní úřad Vyžlovka

E. Pačesová