Vážení občané,

velkoobjemový kontejner na odvoz odpadu, který neřeší svozový kalendář (matrace, koberce, apod.), bude netradičně umístěn v ulici Skalská pod vodojemem.

Dne 28.11. 2020 od 9.00 do 12. 00 hodin.

Nelze stavební odpad, suť, pneumatiky, umyvadla, vany, plastová okna, plastové dveře, azbest, eternit apod.

 

Obecní úřad Vyžlovka