Vážení občané,

obec Vyžlovka zveřejňuje na svých webových stránkách na úřední desce v kategorii „Životní prostředíinformace o přípravě kamenolomu v k.ú. Štíhlice, v těsném sousedství Vyžlovky.

Dokumenty jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách: PO-9-12, ST-17-19 od 7.12.2020.

Aktualizace:

Na úřední desce byl zveřejněn dopis starosty rektorovi ČZU.

OÚ Vyžlovka