Úřední hodiny jsou od 07.12.2020 obnoveny v obvyklých dnech a hodinách. Poslední úřední den je 21.12.2020. Mimo úřední hodiny můžete využít telefonické a e-mailové kontakty.

Knihovna otevírá 09.12.2020 ve středu od 17-19 hodin. Pokladna bude uzavřena pro platby v hotovosti 18.12.2020, poté lze hradit platby platební kartou. Otevřena bude opět 04.01.2021.

Krásné Vánoce a mnoho zdraví v Novém roce 2021 přeje

obec Vyžlovka.