Vážení občané,

na úřední desce úřadu byla zřízena nová kategorie:

Kamenolom

Budou zde zveřejňovány všechny informace týkající se zamýšlené těžby kamene v lokalitě za hřbitovem v k.ú. Štíhlice.

Dokumenty jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách.

Obecní úřad Vyžlovka