Poplatek za svoz komunálního odpadu, tzv. rekreační svoz a za svoz biopopelnic lze hradit převodem na účet č.: 6722151/0100, v.s. číslo objektu.

Cena za bio: 750,- Kč

Cena za rekreační svoz: 120 l 1.280,- Kč, 240 l 1.380,- Kč.

Známky budou vhozeny do schránky, popř. po domluvě k sousedům.

 

První svoz biopopelnic proběhne 6.4.2021 a dále každé sudé úterý. Rekreační svoz bude od května do října.