Zájemce o první třídu žádáme o stáhnutí příslušných dokumentů na https://skola.vyzlovka.cz/dokumenty/ → ŽÁDOST O PŘIJETÍ a ZÁPISNÍ LIST.

Termín pro doručení žádostí je

6.4. – 8. 4. 2021

Vyplněné a podepsané dokumenty, s kopií rodného listu, dejte do obálky a vhoďte do schránky školy u vchodu do budovy.

Kdo se hlásí po odkladu

– toto doloží ( i přílohy od lékaře a poradny) a vyplní ŽADOST O PŘIJETÍ, ZÁPISNÍ LIST a přiloží kopii rodného listu.

Kdo žádá o odklad

– stáhne a vyplní ŽADOST O ODKLAD, do obálky vloží další přílohy, posudek z poradny a lékaře.

V případě dotazů pište zsvyzlovka@gmail.com nebo volejte 702 087 567

zapis_letak