AKCE UKLIĎME VYŽLOVKU v sobotu 3. 4. 2021

Vzhledem k mimořádným opatřením proběhne tato tradiční akce v omezeném rozsahu a při dodržení bezpečnostních pravidel platného nouzového stavu vyhlášeného Vládou ČR.

Občané mohou přispět úklidem svého bezprostředního okolí, ve své ulici apod. Kdo by měl zájem o vyfasování pytle na odpadky, budou vydávány mezi 9.30 – 10.00h před obecním úřadem na návsi, kde se individuálně dohodneme na místě úklidu a kde bude pytel odložen.

Svoz vydaných pytlů následně zajistí obec.

 

Obec Vyžlovka