Pražská ulice procházející Vyžlovkou je zároveň frekventovanou silnicí 1. třídy. Dochází zde k několika závažným dopravním nehodám za rok. Kritickými místy jsou zejména horizont před kopcem do Louňovic a křižovatka Pražské a Jevanské resp. Štíhlické ul. Obec se snaží dlouhodobě nepříznivou situaci řešit, avšak má zde velmi omezené možnosti. Našimi posledními počiny ke zvýšení bezpečnosti byly realizace nových chodníků od pizzerie ke Štíhlické ul. a dále k přechodu se světelnou signalizací, osvětlený přechod pro chodce u pizzerie a montáž ukazovacího radaru směrem od Louňovic.

Ukazovací radar má schopnost rovněž uchovávat určitá data, s nimiž Vás nyní chceme seznámit. Přístroj zaznamenává rychlost a počet projíždějících vozidel bez rozlišení druhu, a to pouze směrem od Louňovic. Každou hodinu provede součet vozidel, vypočítá jejich průměrnou rychlost a podá informaci o nejvyšší zaznamenané rychlosti. Rozsah měření je 0 – 99 km/h. Co nám tedy radar ukázal?

Od 1. 10. 2020 do 14. 4. 2021 naměřil průjezd 1.121.510 vozidel. Jejich průměrná rychlost byla 52,2 km/h, což na první pohled vypadá hezky. Ovšem střední hodnota maximální rychlosti 84 km/h již vypadá méně příznivě. Časové údaje nám pak ukazují, že během téměř každé hodiny vozidla běžně překračují rychlost 80 km/h, nezřídka i 99 km/h.

Lze předpokládat, že opačným směrem, od Kostelce, je provoz nejméně stejný, jako od Louňovic. Můžeme tedy odhadovat, že za uvedený půlrok projelo oběma směry dva a čtvrt milionu vozidel, tedy přibližně 12.000 aut denně při běžném překračování povolené rychlosti. Zajímavé je, že nelze příliš rozlišit dopravní špičku. Ta probíhá prakticky po celý den od 8 do 20 hodin, kdy se měřený počet aut pohyboval mezi 450 – 650 každou hodinu, tedy reálně dvojnásobek pro oba směry. Relativní klid je pouze v noci mezi půlnocí a 4 hodinou ranní, kdy v jednom směru hodinový provoz klesne na cca 40 – 50 vozidel. Relativně klidnější bývá pozdní sobotní odpoledne a večer a nedělní dopoledne.

Uvedená data potvrzují, že život u této komunikace opravdu není dobrý. Zatížení hlukem, vibracemi, prachem a emisemi je zde jistě enormní. Nemluvě o nebezpečí při přecházení, pohybu dětí, vyjíždění/zajíždění z pozemků atd. V bezprostřední blízkosti komunikace cca do vzdálenosti 40 m se nachází 32 domů, z toho 21 s ní sousedí těsně. O odpočinku na zahradě takového domu ve všedním dni nemůže být řeči. Na hluk si lze sice relativně přivyknout, přesto je zde pobyt specificky denervující. Pokud chtějí lidé mezi sebou venku komunikovat, musí zvýšeným hlasem, což ukazuje na to, že hluk zde dalece přesahuje relativně snesitelných 65 dB. Bohužel konkrétní měření k dispozici nemáme, ale hluk u podobně zatížených silnic bývá uváděn kolem 80 dB. Pokud jde o zatížení škodlivými emisemi, nemáme rovněž žádné konkrétní údaje, ale můžeme být rádi, že na Vyžlovce bývá obvykle větrno a emise se rozptýlí. Ovšem při zimních inverzích nebo letních bezvětrných dnech bývá zápach z dopravy jasně patrný.

Samostatnou kapitolou je pak vysoký podíl nákladní, zejména kamionové dopravy, která se, subjektivně vzato, opět zvyšuje. Mimo středočeské registrační značky se již opět začínají objevovat tranzitní kamiony. Kamiony nejen způsobují významný podíl hluku, ale také běžně nerespektují rychlostní limity. Stačí se na chvíli postavit u našeho jediného semaforu s přechodem a sledovat, kolik jich nedobrzdí na červenou a prostě přechodem projede. To platí zejména ve směru od Louňovic. Naopak od Kostelce ani nesundají nohu s plynu, aby si udrželi rychlost pro vyjetí do kopce. Třešničkou na dortu pak bývají v sezóně motorkáři…

Co s tím? Na to není jednoduchá odpověď. Přístup kompetentních orgánů je, slušně řečeno, slabý a někdy snad až sabotující. Právě naše silnice, zcela nepochopitelně, nebyla zařazena mezi komunikace 1. třídy, které byly zpoplatněny pro nákladní dopravu. Nedávná společná aktivita obcí, která se snažila o nápravu tohoto stavu, byla Ministerstvem dopravy smetena se stolu, což má bezpochyby za následek, že část kamionů raději využívá této silnice a nikoli souběžné kapacitnější, ale zpoplatněné silnice č. 12 (Praha-Kolín). Také nový územní plán obce sice počítá s obchvatem, ale při současném tempu stavění obchvatů v ČR se ho v tomto tisíciletí asi nedočkáme. Zkrátka máme oprávněný dojem, že jakýmkoli regulacím provozu je zjevně bráněno na všech frontách, patrně za vydatné podpory lobby dopravců.

Máme proto v úmyslu objednat odborný dopravní průzkum, který by nám poskytl podrobnější údaje o místním provozu a na jeho základě se opět pokusíme nejen vyvolat další jednání (nejlépe ve spojení s okolními obcemi) o regulaci zdejšího provozu, ale i zvážit další kroky, jako je zavedení úsekového pokutovaného měření apod. Závěrem musíme bohužel konstatovat, že přes enormní úsilí je pokrok v této oblasti malý. Nelze to však vzdát.

 

19. 4. 2021

Martin Charvát – místostarosta