V sobotu 08.05. od 10 do 12 hodin bude obecní úřad otevřen pro ty, kdo potřebují uhradit poplatky za svoz odpadů, či si vyzvednout známku na popelnice.