ANKETA

DOPRAVNÍ SITUACE VE VYŽLOVCE

Vážení občané,

naše obec patří mezi ty obce, které jsou značně zatíženy dopravou. A to nejen na Pražské ulici, ale zatíženy jsou také Jevanská ulice a ulice Na Staré cestě. Určité problémy pak jsou i v jiných částech obce, zejména s parkováním vozidel v užších ulicích, nerespektování zákazů vjezdu a stání apod.

Všechny tyto problémy se snažíme průběžně řešit, nicméně podněty občanů přicházející v poslední době nám ukazují, že se situace se zvýšením počtu obyvatel i nárůstem provozu v obci mění a bude na ni třeba reagovat komplexně.

Vyhlašujeme proto krátkou anketu, v níž můžete zaslat své podněty k problematice dopravy kdekoli ve Vyžlovce.

Své stručné podněty zasílejte prosím na e-mail: mistostarosta@vyzlovka.cz nebo písemně (vhoďte do schránky OU) do 15.06. 2021. Tyto podněty pak budou vyhodnoceny a poslouží jako podklad pro jednání s kompetentními dopravními orgány a, kde to bude opodstatněné, i pro reálné úpravy provozu v obci.

 

Děkujeme

 

Ing. Martin Charvát – místostarosta

OU Vyžlovka