Výzva občanům

DODRŽUJME NEDĚLNÍ KLID

Vážení občané,

již po léta je v naší obci nepsaným pravidlem, že v neděli neobtěžujeme své okolí hlučnými činnostmi.

Ano, chápeme, že kdy jindy, než o víkendu má člověk tyto práce udělat? Zejména chataři, kteří jezdí na víkend. Ano, chápeme, že zrovna v neděli je dobré počasí na posekání a za týden by byla tráva přerostlá…

Přesto se domníváme, že všichni mají, alespoň jeden den v týdnu, nárok na ticho a klid. Proto vždy zvažte, zda opravdu musíte v neděli sekat trávu, řezat dřevo, provádět hlučné stavební práce či jen mít puštěný rozhlas tak, že váš oblíbený pořad musí poslouchat i soused ob tři baráky dál. Obec je složitý organismus fungující na psaných i nepsaných pravidlech. Na vše nelze psát
vyhlášky, zákazy a příkazy. Dbejme tedy především všech pravidel slušnosti a občanského soužití, aby se v naší obci všem dobře žilo.

 

Děkujeme

OU Vyžlovka